Skuteczne monitorowanie dostępności stron WWW oraz serwerów.

Schemat działania monitoringu

Schemat działania monitoringu strony internetowej

System monitoringu WebQA Monitor działa w oparciu o rozproszoną infrastrukturę, która zapewnia wysoką niezawodność oraz pewność pomiarów. Testy dostępności wykonywane są w trzech niezależnych lokalizacjach. Niedostępność serwera jest zgłaszana dopiero w momencie wykrycia błędu przez co najmniej dwie jednostki monitorujące. Dzięki temu unikamy fałszywych alarmów spowodowanych lokalnymi problemami sieciowymi. Taka konfiguracja daje nam również możliwość prawidłowego monitorowania serwerów znajdujących się w tym samym data center co jedna z naszych jednostek monitorujących – nasz system nie zignoruje braku łączności data center z resztą internetu.

Nasi klienci korzystają z Panelu Klienta, który umożliwia wybranie monitorowanych stron WWW, przeglądanie raportów oraz konfigurację powiadomień o awariach. Panel Klienta dostępny jest przez przeglądarkę internetową – nie ma potrzeby instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.

Poniższy rysunek ilustruje zasadę działania systemu WebQA Monitor:

Schemat monitorowania dostępności stron WWW i serwerów

Rozpoczęcie monitoringu jest bardzo proste: wystarczy podać adres strony WWW, której dostępność ma być sprawdzana. Nie są konieczne żadne modyfikacje na monitorowanej stronie.
Domyślne ustawienia monitorowania proponowane przez system sprawdzają się w większości sytuacji. Oczywiście, wymagający klienci mogą je zmodyfikować aby dostosować monitorowanie do swoich potrzeb.

Powiadamianie o awariach

W przypadku wykrycia awarii wysyłane są powiadomienia przez SMS oraz e-mail do wybranych osób. Możesz zdefiniować dowolną ilość odbiorców i dla każdego z nich wybrać aktywne kanały komunikacji. System może również wysyłać powiadomienia gdy monitorowana strona stanie się z powrotem dostępna.

Raporty

Raporty oferowane przez WebQA Monitor pozwalają szybko ocenić aktualny stan dostępności i czas odpowiedzi monitorowanych stron WWW a także przeglądać dane historyczne. Dostępne są szczegółowe dane przedstawiające aktywność każdego agenta monitorującego.

Ponad to, system umożliwia przeglądnięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości w wybranym okresie czasu oraz wyświetlenie rejestru wysłanych powiadomień.

Wypróbuj WebQA Monitor za darmo!

Wystarczy założyć konto testowe w Panelu Klienta i zacząć korzystać z monitoringu.

Załóż darmowe konto testowe Monitoruj dostępność swojej strony WWW

Konto testowe jest ważne 21 dni i pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcji naszego systemu.